HUR VI ARBETAR

INTROMÖTE

Vi bokar ett möte och besöker er på plats. Vi lyssnar till era behov och får en övergripande bild över vad ni behöver hjälp med.

BEHOVSANALYS

Vi går igenom hela er IT-miljö och utrustning. Därefter tar vi fram lösningar och förbättringsförslag.

OFFERTMÖTE

När våra lösningsförslag har presenterats och ni godkänt dem, går vi igenom offerten tillsammans och vi förklarar den steg för steg.

AVTAL

När allt är på sin plats är det dags för en skriftlig överenskommelse som skapar trygghet och tydlighet. Bägge parter granskar och skriver på avtalet.

ÖVERLÄMNING

Om ni har haft en tidigare IT-leverantör önskar vi gärna en tydlig överlämning för att underlätta vårt arbete. Vi fyller sedan i vårt överlämningsdokument.

SUPPORT STARTAR

Nu är vi redo att starta vårt arbete hos er som kund. Vi levererar redan från första dagen.

ÅTERKOPPLING

Efter en tid skickar vi er en enkät med frågor om hur ni uppfattar vårt samarbete. Vi vill gärna veta om det finns något vi kan förbättra.

AVSTÄMNING

Här stämmer vi av kvartals- och årsresultat med ledningsgruppen samt hur ni som kund hittills har upplevt vår support.

FRAMTIDSMÅL

Vid det här steget brukar vi vanligtvis förlänga avtalet och fortsätta vår support, om allt upplevs fungera bra. Vi tar reda på vad vi kan göra för er på längre sikt och lyssnar till eventuella nya framtidsmål som ni kan ha.