JHL - KONSULTFÖRMEDLING
En matchningplats för både uppdragsgivare och uppdragstagare

JHL hjälper att täcka ditt konsultbehov inom bl.a
IT, HR, EKONOMI och ADMINISTRATION .

FÖR UPPDRAGSGIVARE

JHL binder samman kandidater och arbetsgivare genom SEARCH, REKRYTERING och KONSULTUTHYRNING

JOBBA HOS OSS