JOBBA HOS OSS

Vill du jobba hos oss, men hittar ingen passande tjänst?

Skicka gärna en spontanansökning. Nästa gång vi behöver rekrytera tittar vi på inkomna ansökningar innan vi lägger ut en jobbannons. Finns du i vårt register kan vi erbjuda dig jobb. Varmt välkommen att anmäla ditt intresse!

OBS! Skicka ansökan gärna via datorn.

Personliga uppgifter

Tillåtet filformat: .jpg, .gif, .png. Max tillåten filstorlek: 10 MB (10240 KB)
Tillåtet filformat: .rtf, .doc, .docx, .pdf Max tillåten filstorlek: 10 MB (10240 KB)
Tillåtet filformat: .rtf, .doc, .docx, .pdf max tillåten filstorlek: 10 MB (10240 KB)
Tillåtet filformat: .rtf, .doc, .docx, .pdf max tillåten filstorlek: 10 MB (10240 KB)
Tillåtet filformat: .rtf, .doc, .docx, .pdf max tillåten filstorlek: 10 MB (10240 KB)
Tillåtet filformat: .rtf, .doc, .docx, .pdf max tillåten filstorlek: 10 MB (10240 KB)

Syftet med denna registrering är att göra det möjligt för JHL-Net Solutions att hantera den aktuella rekryteringsprocessen och i vissa fall för att kunna använda dina uppgifter vid framtida rekryteringar. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi lagrar dem endast så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte. Dock inte mer än 36 månader. JHL-Net Solutions är ansvariga för behandling av dina personuppgifter. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst eller förlust. Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Vill du korrigera, begränsa eller ta bort din ansökan efter att du skickat in den kan du göra det på egen hand via det konto som skapas i samband med att du gör din ansökan eller be JHL-Net Solutions hjälpa dig. Du har också rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter) via ett maskinläsbart format som JHL-Net Solutions som personuppgiftsansvarig kan tillhandahålla. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras kan du kontakta JHL-Net Solutions och du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Vill du veta mer om din rätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation)? Läs mer på www.datainspektionen.se